Tin tức

Tin hoạt động »


10 năm tạo nền tảng cho Thành phố môi trường

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” được đặt ra với mục tiêu hướng đến năm 2020, các...

Tin Đoàn thể »


Tin tức công ty »


Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/6/2021, Bộ TT&TT có Quyết định 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. BBT Trân trọng giới...

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31-5-2021 về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại Tuần lễ Biển...

Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu lần...

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/5/2021 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Triển khai tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5/2021)

Triển khai tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5/2021)

Tổng: 14 tin