Tin tức

Tin hoạt động »


10 năm tạo nền tảng cho Thành phố môi trường

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” được đặt ra với mục tiêu hướng đến năm 2020, các...

Tin Đoàn thể »


Tin tức công ty »


Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 25/9/2020: Tất cả các hoạt động được trở lại bình thường

Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 25/9/2020: Tất cả các hoạt động được trở lại bình thường

UBND thành phố...

Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng

UBND thành phố vừa phê duyệt danh mục 23 loại cây xanh khuyến khích trồng, 39 loại hạn chế trồng và 9 loại cấm trồng trên...

Giữ ao hồ thêm xanh

Không chỉ điều tiết lưu lượng nước mưa, nước thải sinh hoạt, tạo cảnh quan, làm dịu không khí, 40 ao, hồ lớn nhỏ trên toàn...

Giữ màu xanh cho phố

Với mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, việc bảo tồn và phát triển không gian xanh đô thị là một trong những...

Tổng: 7 tin