Tin tức

Tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid19

Ngày 30/9, UBND thành phố ban hành Công văn số 6609/UBND-KGVX về phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Chi tiết tại file đính kèm


[Quay lại]