Giới thiệu

Công ty Công Viên-Cây xanh và Đà Nẵngđơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, chăm sóc, bảo vệ, duy tu, tôn tạo, trồng mới công viên, cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng thiết kế các dịch vụ sân vườn và hoạt động theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực.

 • Tên đơn vị: Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 141 Đường Ngũ Hành Sơn - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng  
 • Điện thoại: 3891.054
 • Fax: 3891.054
 • Quyết định thành lập: Quyết định 2121/QĐ-UBND ngày 19/3/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hợp nhất Công ty Công viên Đà Nẵng và Công ty Cây xanh Đà Nẵng thành Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

 1. Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất và phục vụ nhu cầu phát triển hệ thống công viên, cây xanh công cộng của thành phố; cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.
 2. Quản lý, bảo vệ, khai thác, bảo dưỡng, tu bổ hệ thống các công viên, vườn hoa, vườn ươm, đài tưởng niệm, tượng đài, đảo giao thông, dải phân làn đường; hệ thống cây xanh đường phố, cây xanh bóng mát, cây chắn gió, cây cách ly, cây trong phân làn đường và các loại hình khác thuộc hệ thống công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố. Trồng cây xanh khác hằng năm. Xây dựng công trình công ích.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng giao.
 4. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng, hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm các dịch vụ chính như sau:
 5. Quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố, công viên, vườn hoa, dải phân làn, đảo giao thông, đài tưởng niệm của thành phố Đà Nẵng;
 6. Thi công trang trí cây hoa, cây cảnh;
 7. Thi công các công trình cây xanh công ích.

Công ty Công viên Cây xanh thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1432/QĐ-UB ngày 28/05/1982 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và Quyết định số 2769/QĐ-UB ngày 02/10/1995 của UBND thành phố Đà nẵng (cũ), trực thuộc Sở Giao thông - Công chính thành phố Đà Nẵng. Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 27, đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi chia tách địa giới hành chính cũ là Quảng Nam Đà Nẵng thành 02 đơn vị hành chính mới: Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, tháng 02/2004 Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập Công ty Cây xanh Đà Nẵng và Công ty Công viên Đà Nẵng trên cơ sở tách nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế lao động, tài chính, tài sản các bộ phận liên quan từ Công ty Công viên Cây xanh và chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2004.

Từ đó Công ty Công viên được thành lập theo Quyết định số 28/2004/QĐ-UBND ngày 26/02/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Cây xanh Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 29/2004/QĐ-UBND ngày 26/02/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Tháng 3/2011, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định hợp nhất Công ty Công viên Đà Nẵng và Công ty Cây xanh Đà Nẵng thành Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng theo quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 19/3/2011.

Thực hiện Công văn số 1813/TTg-ĐMDN ngày 13/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2016 – 2020 và Công văn số 8686/UBND-KT2 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng từ đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có:

 • Ban Giám đốc
 • 07 phòng chức năng
 • 12 đội trực thuộc.

Chức năng nhiệm vụ của các phòng và đội trực thuộc của Công ty như sau:

 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Thực hiện các công việc về nghiệp vụ chuyên môn tổ chức và hành chính theo đúng quy định của pháp luật lao động và Nội quy lao động, các quy chế, quy định của Công ty
 • Theo dõi, phản ảnh về lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các chế độ khác của người lao động được hưởng
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về tổ chức bộ máy phục vụ sản xuất kinh doanh và bố trí lao động hợp lý để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và giảm tối đa chi phí lao động, lương không cần thiết
 • Quản lý, phát hành công văn, văn bản, con dấu phục vụ cho yêu cầu sản xuất, kinh doanh.
 • Ban hành các loại Quyết định của Công ty, dự thảo Nội quy lao động, Quy chế trả lương, các quy chế, quy định khác
 • Chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật tổ chức thi tay nghề, nâng lương hàng năm
 • Phối hợp phòng Kỹ thuật thực hiện công tác Tổ một cửa; tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ giải quyết đơn thư chặt hạ, dịch chuyển cắt tỉa cành nhánh các tổ chức cá nhân có nhu cầu.
 • Phòng Kế toán Tài vụ
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau:
 • Công tác kinh tế, tài chính
 • Công tác kế toán tài vụ
 • Công tác quản lý tài sản
 • Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty
 • Quản lý vốn, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Công ty
 • Phối hợp phòng Tổ chức - Hành chính giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động.
 • Phòng Kế hoạch đầu tư
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch trong các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Dự toán, hợp đồng, phân khai khối lượng, tiến độ thực hiện các quý, nghiêm thu thanh toán, quyết toán)
 • Công tác quản lý thiết bị, xe, máy thi công, vật tư nguyên nhiên liệu
 • Xây dựng đơn giá, đề xuất bổ sung định mức
 • Lập kế hoạch sản xuất cây giống các loại, theo dõi kế hoạch tiến độ cây xuất vườn
 • Lập kế hoạch và triển khai mua sắm từ Quỹ phát triển sự nghiệp.
 • Phòng Quản lý dự án
 • Thực hiện các thủ tục theo quy định, theo dõi, giám sát công tác thiết kế, thi công các công trình có tính chất xây dựng cơ bản theo kế hoạch và đột xuất
 • Xây dựng chỉnh trang cây xanh đường phố, tổ chức thi công, nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình
 • Liên hệ các đơn vị điều hành dự án, thương thảo và lập hợp đồng thi công trồng cây xanh khu dân cư, tham mưu tổ chức thực hiện
 • Lập kế hoạch và chuẩn bị nguồn giống, vật tư chuẩn bị cho công tác thi công các công trình
 • Giám sát kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc khi tổ chức thực hiện công trình
 • Chủ trì phương án tổ chức chợ hoa tết
 • Nghiên cứu các văn bản pháp quy của Nhà nước quy định về thể lệ, thủ tục có liên quan đến công tác đầu tư XDCB để xây dựng thành quy chế trong công tác thực hiện XDCB trong nội bộ Công ty.
 • Phòng kỹ thuật
 • Kiểm tra hoạt động duy trì thường xuyên, kiểm tra chất lượng an toàn cây xanh công cộng, rà soát cập nhật dữ liệu cây xanh bóng mát trên phần mềm ứng dụng cộng nghệ GIS
 • Kiểm tra xử lý đơn thư, đề xuất thực hiện khi có giấy phép cây xanh
 • Chủ trì hội đồng nghiệm thu nội bộ hàng tháng, phối hợp phòng Kế hoạch-Đầu tư lập hồ sơ nghiệm thu và tiến hành nghiệm thu Quý với Sở Xây dựng
 • Soạn thảo tài liệu ôn tập, hướng dẫn ôn thi, chuẩn bị đề thi, chuẩn bị hiện trường thi tay nghề, nâng bậc lương cho công nhân trong Công ty
 • Chủ trì xây dựng phương án phòng, chống bão lụt, rà soát lập kế hoạch cắt tỉa cành, nhánh cây xanh
 • Theo dõi công tác chuyên môn gieo ươm, sản xuất giống cây các loại
 • Chuẩn bị cây giống phục vụ công tác đơn thư, công tác đột xuất, công tác duy trì trong trường hợp phát sinh
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xử lý các trường hợp xâm hại cây xanh công cộng
 • Tham gia giám sát công tác trồng cây của các Ban quản lý. Chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá hồ sơ, chất lượng hiện trạng công trình, tham gia nghiệm thu, tiếp nhận khối lượng bàn giao
 • Chuẩn bị tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo giao ban hàng tháng.
 • Phòng Văn hóa
 • Xây dựng kế hoạch hàng năm với nội dung chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
 • Tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình nhằm phục vụ tốt các nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, nhất là trong những dịp lễ, tết
 • Phòng Kinh doanh
 • Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm đối tác để khai thác dịch vụ trồng cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ, thực hiện các thủ tục hồ sơ, tham mưu cho Giám đốc ký kết hợp đồng, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao công trình và thu hồi công nợ
 • Hoạt động theo cơ chế khoán, bảo đảm thực hiện trích nộp đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty, đồng thời chấp hành pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước
 • Khi tổ chức thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng cây trồng sinh trưởng tốt, bảo đảm nghiệm thu đạt kết quả.
 • 06 Đội Cây xanh gồm: Đội Cây xanh Liên Chiểu, Đội Cây xanh Thanh Khê, Đội Cây xanh Hải Châu, Đội Cây xanh Cẩm Lệ, Đội Cây xanh Ngũ Hành Sơn, Đội Cây xanh Sơn Trà
 • Triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cây xanh bóng mát, cây tạo hình, thảm cỏ, thảm hoa trên các dải phân cách, đảo giao thông, vườn dạo trong phạm vi quản lý đảo đảm sinh trưởng xanh tốt.
 • Thực hiện công tác chặt hạ, di dời, cắt tỉa cành nhánh cây xanh theo nhu cầu đơn thư của tổ chức, cá nhân và phối hợp với các đơn vị Điện lực khu vực trong công tác cắt tỉa cành nhánh liên quan đến an toàn công trình lưới điện.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những trường hợp xâm hại cây xanh trong phạm vi được giao quản lý.
 • Thực hiện công tác chăm sóc cây giống tại vườn ươm tạm do đội quản lý.
 • Đội Công viên 29/3 và Đội Công viên Biển Đông
 • Triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ, thảm hoa trong phạm vi quản lý đảm bảo sinh trưởng xanh tốt; các lối đi, chuồng thú, ao hồ trong khuôn viên công viên, vườn hoa bảo đảm vệ sinh.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp xâm hại cây xanh, thảm cỏ, xâm phạm các công trình, vật kiến trúc trong phạm vi được giao quản lý.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch được giao trong khuôn viên Công viên để tạo nguồn thu cho Công ty.
 • Đội bảo vệ
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản của Công ty và bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn do Công ty quản lý
 • Tích cực tham gia các đợt tập huấn, huấn luyện về công tác bảo vệ, dân phòng, phòng cháy chữa cháy.
 • Đội xe cơ giới: Thực hiện nhiệm vụ vận tải tải phục vụ toàn Công ty (Vận tải cây xanh đi trồng, tưới nước, cắt tỉa cành nhánh, vv…)
 • Đội vườn ươm Cẩm Lệ
 • Quản lý và khai thác các hoạt động của vườn ươm: Tổ chức gieo ươm, chăm sóc, tạo giống các loại hoa, cây cảnh, cây bụi, cây xanh bóng mát các loại, kể cả công tác phòng trừ sâu bệnh
 • Tham mưu trong việc di thực, phát triển các giống cây xanh mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của thành phố
 • Triển khai công tác bảo vệ toàn bộ tài sản cây giống và các tài sản khác của Công tác trên địa bàn quản lý đội
 • Quản lý các vườn ươm: Vườn ươm Hòa Thọ; vườn ươm chân cầu Vượt Hòa Cầm; hồ điều tiết Khu C- Nam Cầu Cẩm Lệ, vườn ươm Tiên Sơn.
 • Đội vườn ươm Hòa Ninh
 • Quản lý và khai thác các hoạt động của vườn ươm: Tổ chức gieo ươm, chăm sóc, tạo giống các loại hoa, cây cảnh, cây bụi, cây xanh bóng mát các loại, kể cả công tác phòng trừ sâu bệnh
 • Tham mưu trong việc di thực, phát triển các giống cây xanh mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của thành phố
 • Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cây xanh bóng mát đường ĐT 602
 • Quản lý Vườn ươm Hòa Ninh.

 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2011;

 • Bằng khen đã có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động quỹ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độ da cam thành phố Đà Nẵng từ tháng 7/2012 đến tháng 7/2013;

 • Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013;

 • Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng;

 • Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội Công viên-Cây xanh Việt Nam về việc đã có thành tích trong việc hỗ trợ Trung tâm Công viên-Cây xanh Đồng Hới khắc phục hậu quả bão lụt năm 2017.
 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2017, 2018, 2019

 • Bằng khen của UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc đã có thành tích xuất sắc tham gia tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018

  Giấy khen của Giám đốc Công an Tỉnh Quảng Nam năm 2018 về việc đã có thành tích phối hợp tham gia chữa cháy vụ cháy xảy ra tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn vào ngày 02/9/2018

 • Giấy khen của BCH Quân sự Quận Thanh Khê về việc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn (2013-2018)

 • Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng năm 2018

 • Bằng khen của UBMTTQ thành phố Đà Nẵng về tham gia tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2019 về khen thưởng phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”

 • Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống, khắc phục sau bão Molave (cơn bão số 9)

 • Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng  vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

 • Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn  vì đã có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020