Tin tức

Công đoàn cơ sở Công ty Công viên-Cây xanh Đà Nẵng hưởng ứng ra quân “Tết trồng cây” năm 2022

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CÔNG VIÊN – CÂY XANH ĐÀ NẴNG HƯỞNG ỨNG RA QUÂN “TẾT TRỒNG CÂY” NĂM 2022


CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CÔNG VIÊN – CÂY XANH ĐÀ NẴNG HƯỞNG ỨNG RA QUÂN “TẾT TRỒNG CÂY” NĂM 2022

Hưởng ứng Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 23 tháng 01 năm 2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2022. Sáng ngày 12 tháng 02 năm 2022 Công đoàn cơ sở Công ty Công viên-Cây xanh Đà Nẵng đã huy động 30 đoàn viên, VC-NLĐ tham gia ra quân “Tết trồng cây” để hướng dẫn kỹ thuật và trồng tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm, hoạt động trên có ý nghĩa đối với đoàn viên, VC-NLĐ Công ty tham gia đóng góp những công trình, phần việc cụ thể để xây dựng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Một số hình ảnh tham gia của đoàn viên, VC-NLĐ Công ty


[Quay lại]