Tin tức

Thông báo về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính của Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng

Thông báo về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính của Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng


Thực hiện Công văn số 4272/TB-SXD ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Công ty Công viên - Cây xanh xin thông báo cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến liên quan đến cây xanh tại Công ty như sau:

file đính kèm 714.TB.CVCX. VNeID

file hướng dẫn PHU LUC HUONG DAN DANG NHAP


[Quay lại]